در صورتی که هر یک از موارد ذیل صادق باشد، شما می توانید کالای خود را مرجوع کرده و پول پرداخت شده به شما عودت داده می‌شود.
۱- در صورتی که تصویر دریافتی با تصویر ارسالی شما مغایرت داشته باشد.
۲- در صورتی که تصویر دریافتی با تصویر تایید شده توسط شما مغایرت داشته باشد.
۳- در صورتی که کالای متفاوت از سفارش شما ارسال شده باشد.
۳- ایراد در چاپ مانند: پیکسلی شدن تصویر، آمیختگی رنگ ها ، تجمع مرکب باشد.
توجه:
۱- ماهیت نمایش رنگ در نمایشگر موبایل یا کامپیوتر و تصویر چاپ شده تفاوت داشته و رنگ‌ها ممکن است در این دو حالت با هم کمی متفاوت باشند. این تفاوت به معنای مغایرت بین تصویر و چاپ نمی‌باشد.
۲- در صورتی که رزولوشن تصویر ارسالی شما برای چاپ در اندازه انتخاب شده، مناسب نباشد. این موضوع قبل از چاپ به شما اطلاع داده می شود. در صورتی که تایید چاپ با اطلاع از مورد بالا باشد، مرجوع کردن سفارش به دلیل مذکور، پذیرفته نمی‌باشد.